Daten. Leben.

RWAM - naš novi arhivski softver
REISSWOLF archive. manager.

Već dugi niz godina našim vjernim klijentima na raspolaganju je sofisticirani softver za arhiviranje kao sastavni dio naše sigurne i učinkovite usluge arhiviranja. Ali naravno, čak se i dobre stvari mogu učiniti još boljima. A sada je vrijeme za nešto sasvim novo.

Arhivski softver koji smo razvili kao SaaS platformu nudi Vam, kao i do sada, učinkovito upravljanje i pristup cjelokupnom popisu Vaše pohranjene dokumentacije. Naš novi RWAM - REISSWOLF archive. manager. individualno je prilagođen svakom našem klijentu, te omogućuje još naprednije prilagodbe, pretraživanja, upravljanja i održavanja Vaših podataka i dokumenata.

Nove značajke RWAM softvera uključuju veću brzinu i bolje karakteristike, te mnoge nove i unaprijeđene mogućnosti za korisnike.

Kratki pregled mnogobrojnih prednosti i mogućnosti:

 • Pregledni dizajn s intuitivnim korisničkim navođenjem
 • Cjelovito dokumentiranje svih vanjskih i/ili unutarnjih koraka arhiviranja od predaje narudžbe do same isporuke
 • Učinkovito upravljanje unutar zaštićenog personaliziranog web sučelja
 • Unos metapodataka prema specifikacijama klijenata
 • Unaprijeđeni koncepti autorizacije koje klijent može samostalno konfigurirati
 • Dostava, inicijalno preuzimanje i povjerljivo uništavanje dokumentacije naručuju se putem našeg arhivskog softvera - lokalno ili putem podružnica u Njemačkoj, Europi ili diljem svijeta
 • Moguće fizičko i digitalno sortiranje (hibridna datoteka)
 • Povećani kapacitet od 4 GB za pohranu podataka za uslugu „RWAM - skeniranja na zahtjev“
 • Inteligentni OCR procesi pretraživanja
 • Potpuni REST API za integraciju sa sustavima trećih strana
 • Produženo vrijeme dostupnosti dokumenata naručenih putem usluge „RWAM - skeniranja na zahtjev “ na 28 dana
 • ... puno, puno više.

Dostupnost

REISSWOLF archive. manager. jamči stalni 24/7 pristup Vašim cjelokupnim popisima dokumentacije, a sami dokumenti se mogu pretraživati vrlo brzo i efikasno. Ukoliko je potrebno naši pouzdani djelatnici mogu traženu dokumentaciju u najkraćem vremenskom roku dostaviti fizički na Vašu lokaciju ili putem usluge „RWAM -  skeniranje na zahtjev“ u digitalnom obliku bilo gdje u svijetu.

Sigurnost

Svi korisnici mogu pojedinačno definirati korisničke grupe i prava putem autorizacijske matrice, koja pruža informacije o svakom pristupu podacima i svakom kretanju pojedine datoteke. Preduvjet za korištenje našeg arhivskog softvera je internetska veza - i to je sve. Od nas ćete primiti pristupne podatke za zaštićeno sigurnosno područje i kreiranjem jedinstvenih, prilagodljivih naljepnica kreirate podatke koji se izravno i automatski prenose u REISSWOLF archive. manager. bazu podataka.

Optimalno upravljanje

Svaka pojedinačna datoteka odnosno zapis je cijelo vrijeme obilježena jedinstvenim barkodom. U trenutku kreiranja nove datoteke automatski se generira novi barkod, te je odmah je vidljiva kao "aktivni zapis". Aktivni zapisi mogu se obrađivati, ponovno učitati kao PDF datoteka, distribuirati ili izbrisati. 

Bez obzira je li dokumentacija arhivirana interno ili eksterno, struktura vaše tvrtke zadržava se ili se po potrebi može reorganizirati i učinkovitije mapirati. Funkcionalnost inteligentnog alata za upravljanje ima za cilj ispuniti vaše specifikacije i potrebe - bez obzira na to jesu li lokalne ili raspoređene u više podružnica.

Scroll to top