Daten. Leben.

Sigurnost je naš posao - arhiviranje, digitalizacija i uništavanje dokumentacije

REISSWOLF Grupa osnovana je 1985. godine u Hamburgu u Njemačkoj i danas je europski lider u području upravljanja dokumentacijom. Kompanija posluje u 50 zemalja na više od 100 lokacija. Djelatnost koju obavljamo podrazumijeva strogu povjerljivost i stabilnost u rukovanju dokumentacijom i nosačima podataka koji su nam povjereni na čuvanje ili na povjerljivo uništavanje.

REISSWOLF Grupa sa svojim višegodišnjim iskustvom i listom međunarodnih klijenata jamči :

  • vrhunska strateška rješenja u području upravljanja dokumentacijom (RMS),
  • najsigurniji vanjski arhiv i povjerljivo uništavanje dokumentacije prema međunarodnim standardima. 

Zato što znamo koliko je važno raditi brzo i efikasno, objedinili smo tri vrste usluga: 

u jedan integrirani sustav upravljanja, koji nudi sve što Vam je potrebno za napredno upravljanje dokumentacijom, štedeći  tako prostor, vrijeme i Vaš novac. Na ovaj način naše usluge potpuno pokrivaju životni ciklus dokumenta: od trenutka kada dokument nastaje do trenutka kada ga je potrebno uništiti. 

REISSWOLF usluge usklađene su sa zakonskom regulativom i poštuju aspekte ekonomske efikasnosti, zaštite životne sredine i iznad svega aspekt sigurnosti.

Scroll to top